NewBiz & Seminarer

Være mere relevant og skarp i møder,
seminarer og i din opfølgning

NewBiz

Vi ved fra Gartners’/CEB’s analyser at kunderne ønsker en sælger, der inspirerer dem, der fortæller om nye Insights og, hvad disse Insights betyder for kundens forretning og muligheder. De vil have den indsigt, de selv har overset, hvad venter dem ”rundt om hjørnet”. Hvad har de endnu ikke opdaget? De ønsker, at sælgeren er deres vindue til omverdenen. Traditionelt set har sælgerne direkte/indirekte spurgt kunderne om ”hvad holder dig oppe om natten”? Nu bør sælgeren i stedet fortælle kunderne ”hvad er det, som burde holde dig oppe om natten”.

Salgsproces styrkelse
Du kan bruge PotentialeRadar til at understøtte hele din salgsproces. Specielt ift. at generere flere kvalificerede leads og NewBiz møder, er PotentialeRadaren unik, fordi den tilbyder noget nyt og relevant. Vi har flere eksempler på cLevels der takker ja tak, og inviterer andre cLevels med til et førstegangs møde. Kunderne ønsker en større relevans på møder, det giver PotentialeRadaren dem

Seminarer

Vi har alle prøvet at deltage i et seminar, inspirationsworkshop og lignede, hvor vi oplever at de ikke helt rammer plet ift. indholdet og deltagernes forventninger. Ofte oplever talerne det samme, men når præsentationerne er forberedt og planlagt, er det svært at ændre indholdet på stedet. Dette er et tab for afholder, deltagerne går derfra og føler det sagtens kunne have været gjort bedre. Opfølgningen er ofte en “løs snak”, og måske man finder frem til at mødes, måske ikke. Seminarer har et større potentiale, end hvad de fleste opnår idag.

PotentialeRadaren styrker på flere fronter
PotentaleRadaren kan gennemføres forud for dit seminar, hvilket vil give dig et præcist indblik i, hvor har gruppen svage led. Det vil gøre dine forberedelser mere målrettede og du vil være mere relevant på saminaret. Samtidig vil du i din opfølgning, have et billede af den enkelte deltagers svage led og forbedrings potentialer. Sidegevinsten er, at der opsamles data fra alle deltagerne, hvilket styrker jeres Insights & Best Practice grundlag

 

Vi Tager Naturligvis Vores Egen Medicin, Og Tilbyder Dig En PotentialeRadar På Challenger / Insights Selling, og meget gerne på flere stakeholders hos dig.

Vores Potentiale Radar på Challenger / Insights Selling er bygget op omkring førende research, og dokumenterede resultater.