Agil opstart

Tænk "Growth Hacking" i dit salg, samtidig med,
at du opbygger din egen unikke Organizational Capability

Det er let at antage, at det “gap” mellem hvor du er nu, og hvor du ønsker at være i fremtiden er forårsaget af manglende viden. Det er derfor mange virksomheder køber “standalone salgskurser”, selvom hovedparten af lederne er fuld bevidste om, at træning alene løser meget lidt. Alligevel sker det for tit, at ledere antager, at hvis de har viden om en bedre tilgang, så får de bedre resultater, men vi ved fra forskning, at 87% af indholdet, glemmes af sælgerne inden for tredive dage. Ny viden skaber ikke nødvendigvis nye resultater. Faktisk kan det at lære noget nyt være spild af tid, hvis dit mål er at skabe fremskridt og ikke blot få yderligere viden. For at blive stærk i Challenger Selling, skal du som leder have en grundlæggende viden om bevæggrundene bag Challenger Selling, forstå hvad “de bedste i salget” gør anderledes og hvad de opnår “mere” end alle andre. Din vigtigste opgave er at opbygge  jeres “Organizational Capability”, der er en fælles ramme, alle i salg kan trække på. Det skaber ensartethed, og sikrer salgsdialogerne målrettes samme emner, og ikke har mange forskellige udfaldt og retninger. 

Du får størst succes, hvis du opbygger din egen unikke
"Organizational Capability" og samtidig skaber en læring og realiserer løbende trinvise forbedringer i dit salg

Din Organizational Capability skal opbygges løbende

Et centralt og afgørende element i Challenger Selling er, at ledere og sælgerne skal etablere en grundlæggende viden om bevæggrundene bag Challenger Selling, forstå hvad “de bedste i B2B salget (Challengers)” gør anderledes og hvad de opnår “mere”, målt på deres resultater, tidsforbrug og motivation.

Der hvor mange ledere fejler, er når de skal  opbygge deres egen unikke “Organizational Capability” til netop at understøtte og sikre sælgernes udvikling i den rejse de er på . Dette område er ofte “det svage led”  i mange organisationer når de ønsker at gå Challenger Selling vejen..

PotentialeRadaren er en unik og stærk           “Organizational Capability”, der skaber en fælles ramme, alle i salg kan trække på. Det sikrer ensartethed, og sikrer salgsdialogerne målrettes samme emner, og ikke har mange forskellige udfald og retninger. 

Agil udvikling med growth hacking fungerer optimalt i salgsafdelingen

Growth Hacking er ”små hacks” (sub hacks), der er kendetegnet ved mere isolerede forbedringer, der tilsammen skaber den store forbedring, et såkaldt ”growth hack”. Frem for at jagte og vente på det store gennembrud, gennemføres forskellige tiltag, der tilsammen realiserer det store gennembrud.

Fordelene og motivationen ved Growth Hacking, er at det går hånd i hånd med din evne til at adoptere et agilt mindset i din salgsorganisation. En agil tilgang er stærk, fordi det indebærer kortere strategier, som giver mulighed for at reagere på en mere foranderlig omverden.

Man kan sige, at de store planer man ofte har haft fokus på  i fortiden, og som meget ofte ikke har indfriet forventningerne, nu ændrer sig, og giver plads til en  mere pragmatiske ”test-improve-deliver” tilgang. 

 

Vi Tager Naturligvis Vores Egen Medicin, Og Tilbyder Dig En PotentialeRadar På Challenger / Insights Selling

Vores Potentiale Radar på Challenger / Insights Selling er bygget op omkring førende research, og dokumenterede resultater.